Delfy - wyrocznia delficka

from43

Delfy - wyrocznia delficka

Departure Date

Daily

Duration

1 dzień

Views

5908
Wycieczka autokarowa
Antyczna Grecja
Muzeum
Rzymska Agora
Gimnazjon
Panorama Grecji

Plan wycieczki

Informacje ogólne

Sprawdź, co cię czeka!

DELFY – pępek świata starożytnego – jak mawiali o nich mieszkańcy. Malowniczo położone Delfy otoczone amfiteatralnie zboczami gór dające obraz antycznej potęgi do której pielgrzymowali po radę Pytii delfickiej cesarze i faraonowie. To najpopularniejsze greckie stanowisko archeologiczne otoczonego skałami Parnasu.Dobrze zachowane centrum kultu Apollina, gdzie Pytie przepowiadały przyszłość i wpływały na losy Grecji i śwaita starozytnego. Na szczególną uwagę zasługują pozostałości po Skarbcach Ateńczyków, Święty Krąg, Świątynia Apollina, teatr poświęcony Dionizosowi,czy stadion z trybunami dla 7 tys. widzów, gdzie odbywały się Igrzyska Pytyjskie. Część ciekawych zabytkowych eksponatów znajduje się do obejrzenia w muzeum.
Ramowy program wycieczki

Godziny poranne

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych ( około godziny 5 rano) Przejazd do Delf.
Muzeum

Brązowa tarcza, głowa Griffona, ...

Zwiedzanie Delf rozpoczniemy od znajdującego się przed właściwymi ruinami muzeum. To jedno z najbardziej znanych i popularnych muzeów w całej Grecji. (brązowa tarcza z czasów archaicznych (VIII / VII w. p.n.e.,brązowa „głowa Griffona” także z tych samych czasów; dwie niemal bliźniacze marmurowe statuy z VII / VI w. p.n.e, pozostałości zdobień z kilku delfijskich skarbców, „Tancerki z Delf”, rzeźbiona kolumna z figurami trzech tancerek (IV w. p.n.e.), słynny „omfalos”, czyli marmurowy stożek, wyznaczający wg mitologii środek ziemi, „Woźnica z Delf”, statua, kiedyś będąca częścią większej całości z rydwanem, pochodząca z V w. p.n.e.;
Wyrocznia

Zwiedzanie ruin

Po wyjściu z muzeum zwiedzimy właściwe ruiny starej wyroczni w Delfach. ( rzymska agora, czyli dawne centrum handlowe i centrum życia miasta, skarbiec Sykiończyków, pochodzący z VI w. p.n.e.,skarbiec Beocjan, omfalos, skarbiec Ateńczyków, jeden z najlepiej zachowanych budynków w Delfach, pochodzący z VI lub V w. p.n.e, skała Sybilli,ateńska stoa, ołtarz Apollina, wybudowany przed właściwą świątynią, pochodzący z V w. p.n.e., świątynia Apollina, najważniejsze miejsce kultu religijnego w Delfach i miejsce, w którym Pytie odbywały słynne rytuały z wypowiadaniem przepowiedni, teatr, w którym odbywały się przedstawienia muzyczne i teatralne, wybudowany pierwotnie w IV w. p.n.e . W 35 rzędach zasiadać tu mogło do 5 tysięcy widzów. Ze szczytu widowni rozpościera się najlepszy widok na ruiny Delf i całą dolinę rzeki płynącej poniżej nich,stadion, położony na samym szczycie ruin, mieścił kiedyś 6,5 tysiąca widzów, długi aż na 177 m i szeroki na 25 m.
Żródło kastalskie

Miejsce kultu

Zobaczymy także źródło kastalskie, w którym przemywali się obowiązkowo wszyscy pielgrzymi, przybywający do Delf.
Gimnazjon

Kompleksy budynków

Gimnazjon, który był kompleksem budynków, wykorzystywanych przez młodych mieszkańców Delf. Znajdowały się tu m.in. baseny i łaźnie.
Tholos

Okrągły budynk

Tholos był okrągłym budynkiem o średnicy prawie 15 m, otoczonym przez 20 doryckich kolumn. Do czasów dzisiejszych przetrwały tylko trzy z nich, ale i tak tholos jest jednym z najczęściej spotykanych obrazków z Delf.
Powrót

Godziny wieczorne

Powrót na Riwierę Olimpijską w godzinach wieczornych ( około godziny 20.00) na obiadokolację.

wskazówki od naszego pilota

UWAGA:

  • Bilet wstępu – 12 euro/os

  • Bilet ulgowy – 6 euro/os obowiązuje dla osób w wieku powyżej 65 lat (po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu)

  • Bezpłatne wejście: osoby do 18 roku życia (po okazaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem) oraz dla studentów Unii Europejskiej (po okazaniu ważnej legitymacji)

  • Polecamy zabrać wygodne obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, wodę.

  • ul. Piotrkowska 55 lok. 312, 90-413 Łódź, Polska,
  • +48 42 307 00 34
  • biuro@tylkogrecja.com