Ilona Kowalczuk – Charalambidis

  • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

  • Łodzianka, która na 20 lat wyjechała do Grecji. Zna biegle język grecki.

  • Posiada olbrzymią wiedzę na temat Grecji , której nie znajdziecie w żadnym przewodniku i którą w ciekawy sposób potrafi przekazać naszym turystom.

  • Wycieczki organizuje tak, aby było one przyjemnością, a nie tylko realizowaniem programu.