• Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie.

  • Z branżą turystyczną związany od 2006 , a od 2013 prowadzi firmę samodzielnie.

  • Pochodzi z Bielska - Białej , od 2001 roku jest mieszkańcem Łodzi.

  • W czasie trwania sezonu jest na miejscu, w Grecji i osobiście dba o Państwa miły pobyt.