10

Lut
2020

Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego obchodzony 9 lutego zo…

Posted By : Szavel Travel/ 122 0

Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego obchodzony 9 lutego został ustanowiony w 2017 roku, a jego celem było podkreślenie wkładu języka greckiego w naukę, kulturę i literaturę świata. Dzień 9 lutego to również dzień pamięci poety Dionisiosa Solomosa, twórcy poematu „Hymn do wolności”, który w 1864 stał się greckim hymnem narodowym.

Poniżej fragmenty artykułu Jadwigi Żylińskiej „Język grecki jest najcudniejszy”.
💙💙💙
Na pytanie, co jest w naszej cywilizacji najcenniejszym dziedzictwem an­tyku, odpowiem – język grecki. Większość pojęć abstrakcyjnych z dziedziny filozofii, nauki i sztuki weszła w swoim greckim brzmieniu do języków euro­pejskich i służy po dziś dzień.
📖📖📖
Wynalazek druku umożliwił upowszechnienie dzieł literatury narodowej i obcej. Rodzime języki nie posiadały jednak odpowiedniego zasobu słów, które mogłyby oddać bogactwo treści i rozwijającej się nieustannie wiedzy.
🇬🇷🇬🇷🇬🇷
I tu następuje pewien fenomen nie zachodzący w żadnej innej – poza zachod­nią – cywilizacji: języki narodowe nie wykształciły odpowiednich słów dla wyrażenia nowych treści w dziedzinie duchowej i materialnej, lecz sięgnęły do języka greckiego, w którym znalazły niewyczerpaną skarbnicę wyrazów, zarówno abstrakcyjnych, jak i należących do wiedzy ścisłej. To nasiąkanie greczyzną – począwszy od mitologii, poprzez mit złotego wieku – było proce­sem ciągłym i odbywało się we wszystkich dziedzinach.
Specjaliści ze wszystkich działów nauki, wiedzy i sztuki posługują się termi­nami wziętymi z języka greckiego.
🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️
Na przykład znawcy spraw życia publicznego wprowadzają takie wyrazy, jak polityka, patriotyzm, heroizm, demokracja, arystokracja, plutokracja, ochlokracja, autarkia, ksenofobia, autonomia.
💒💒💒
„Teologia” sama jest słowem greckim, również wiele terminów wchodzą­cych w jej zakres jest pochodzenia greckiego: monoteizm, politeizm, agnostycyzm, ateizm, schizma, anatema, asceza, magia, apologia, apokryf, parafia, mistyka, katharsis, hierarchia.
🧠🧠🧠
W psychologii mamy na przykład autyzm, schizofrenię, patologię, psychia­trię, psychoanalizę, melancholię, histerię.
❤️❤️❤️
W dziedzinie erotyki – narcyzm, nimfomania, autoerotyzm, pornografia, hermafrodyta, hetera.

Z każdym wiekiem, z każdym pokoleniem wzrasta zapotrzebowanie na wyrażenie pojęć coraz bardziej złożonych, nowo powstałych zjawisk i technik.
👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫
W dziedzinie humanistyki, fizyki, chemii, medycyny i astronomii wyrazy pochodzenia greckiego stanowią osobny język, jakim posługują się uczeni. W powszechnym użyciu są słowa: bakteria, endokrynologia, atrofia, plazma, hormon, chromosom, hermeneutyka, fenomenologia, propedeutyka, paradyg­mat, semiotyka, semantyka, topos, logos, atom, neutron, elektron, izotop, foton, paleontologia, astrofizyka, entropia, galaktyka, planeta, kosmologia, kosmodrom.
☯️☯️☯️
Ze wszystkich słów pochodzenia greckiego chciałabym wyróżnić jedno słowo wywodzące się z filozofii pitagorejskiej. Słowo oznaczające zestrojenie wszystkich elementów w muzyce, architekturze, wszelkich sztukach pięknych, kształtach ludzkich i zwierzęcych, w przyrodzie i w kosmosie – to HARMONIA, słowo wyrażające w swoim najgłębszym znaczeniu zasadę wszechświata.
🇬🇷🇬🇷🇬🇷
Wyrazy greckie okazały się tak uniwersalne, że społeczności cywilizacji euroatlantyckiej uznały za zbędne zastępowanie ich słowami pochodzenia rodzimego. Geniusz grecki wyznaczył tor naszemu myśleniu, oferując nam język zdolny do transformacji i tworzenia nowych struktur niezbędnych do wyartykułowania coraz bardziej złożonych potrzeb ery atomowej.

Zapraszamy! www.tylkogrecja.com


Source

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.